SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Suomen Hevosurheilulehti on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden sekä verkkosivustojemme, hevosurheilu.fi, kauppa.hevosurheilu.fi, uutiskirje.hevosurheilu.fi, hevosurheilukauppa.fi ja 7oikein.fi, käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin:

Pyydämme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön. Pyydämme myös huomioimaan, että sivustomme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten palveluihin. Jos painat näitä linkkejä ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun, kehotamme sinua tutustumaan kyseisellä sivulla noudatettaviin henkilötietojen käsittelyä koskeviin periaatteisiin.

1. Kuka on rekisterinpitäjä?

Suomen Hevosurheilulehti Oy
Y-tunnus: 0729907-6
Osoite: Kalkkipellontie 6, 02650 Espoo
Yhteyshenkilö: Keijo Kinnula, tilaukset@hevosurheilu.fi

2. Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä tiedot kerätään?

Käsittelemme tyypillisesti seuraavia tietoja:


Saamme tiedot lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi yhteystietoja voidaan päivittää VRK/Väestötietojärjestelmästä, yhteystietoyrityksiltä ja valikoiduilta yhteistyökumppaneilta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakasrekisterien tiedoilla.

3. Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:


Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Henkilötietojen käsittely mahdollistaa muun muassa sen, että saat sinulle relevanttia tietoa hevosurheiluun liittyen. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa markkinointia milloin tahansa. Muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella kohdassa 6 kuvatuin tavoin.

Analysoimme ja segmentoimme tietoja, mutta emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

4. Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Pääasiallisesti säilytysajat ovat seuraavat:

Edellä mainittujen säilytysaikojen täytyttyä poistamme tiedot, ellei niitä ole tarpeen säilyttää pidempään esimerkiksi oikeudellisen vaateeseen tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi taikka pakottavan lainsäädännön noudattamiseksi. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan minimoimaan tietoja. Voit myös osittain itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan pyytämällä tietojesi poistamista.

5. Miten sivustolla käytetään evästeitä?

Voimme kerätä meidän ja konserniyhtiöidemme palveluiden, kuten hevosurheilu.fi ja hippos.fi -sivustojen, käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Keräämme evästeiden avulla teknisiä tietoja päätelaitteestasi sekä tietoja sivustojemme käytöstä. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi:


Voimme käyttää istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun suljet verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät laitteellasi tietyn ajan tai kunnes poistat ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Ns. ensimmäisen osapuolen evästeet ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Hevosurheilulehden lisäksi evästeitä asettavat kolmannet osapuolet, kuten:


Evästeiden käyttötarkoitukset ja evästeitä asettavat kumppanit ovat luettavissa sivuston evästeasetuksissa. Evästeasetuksissa listattujen evästeiden lisäksi käytämme välttämättömiä evästeitä, jotka ovat tarpeen palveluidemme ja niiden toimintojen käyttämiseksi, esimerkiksi sisäänkirjautumiseksi.

Asetamme ei-välttämättömät evästeet suostumuksellasi ja hyödynnämme evästeillä kerättyjä tietoja pääasiallisesti suostumukseesi perustuen. Evästeillä kerättyjen tietojen hyödyntäminen tietoturvaan, väärinkäytösten ehkäisyyn ja virheiden korjaamiseen sekä mainonnan ja sisällön tekniseen jakeluun perustuu oikeutettuun etuumme. Osa kumppaneistamme käsittelee evästeillä kerättyjä tietoja oikeutettuun etuun perustuen. Voit tarkastella käsittelyperusteita, käyttötarkoituksia ja ominaisuuksia sekä tehdä valintoja kumppanikohtaisesti evästeasetuksissa.

Voit vaikuttaa evästeisiin seuraavin tavoin:

6. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Toteutamme lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa alla kuvatut oikeudet:

Yllä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen. Pyydämme sinua todentamaan henkilöllisyytesi, jotta voimme varmistua siitä, ettei tietoja anneta muulle henkilölle kuin rekisteröidylle itselleen.

7. Mihin tietoja siirretään ja luovutetaan?

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, kuten tietojärjestelmätoimittajia, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos siirrämme tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

Emme luovuta tietoja kolmansille niiden omia, itsenäisiä käyttötarkoituksia varten muissa kuin alla mainituissa tapauksissa:

8. Miten tiedot suojataan?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

9. Milloin toimimme yhteisrekisterinpitäjänä?

Siltä osin kuin ylläpidämme sivua Facebookissa tai muussa vastaavassa sosiaalisen median palvelussa taikka hyödynnämme niiden toiminnallisuuksia, kuten tykkää-nappia sivustollamme, voimme olla yhteisrekisterinpitäjiä ko. palveluntarjoajan kanssa. Esimerkiksi Facebookin fanisivujen kautta keräämme tilastotietoja mm. Facebook-sivujemme tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisuidemme näkyvyydestä sekä julkaisuidemme tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista. Lisäksi näemme sivujemme tykkääjien tai kommentoineiden henkilöiden julkiset tiedot, kuten nimen ja profiilikuvan, sekä muita tietoja käyttäjän Facebookissa määrittämien yksityisyysasetusten mukaisesti. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tai muun vastaavaan sosiaalisen median palvelun tietosuojakäytännöistä.

10. Voidaanko tähän tietosuojaselosteeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön tai viranomaisohjeistuksen muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti verkkosivuillamme.

Tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 08.07.2021