Näkökulma: Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan päätöksenteosta

Näkökulma: Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan päätöksenteosta

EKADT selventää lääkeainerikkomuksen ja nollatoleranssirikkomuksen määritelmiä.

Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta (EKADT) on itsenäinen ja puolueeton asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on estää kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien käyttö eläinurheilussa ottamalla kantaa epäiltyihin dopingtapauksiin ja antamalla suosituksia asianomaiselle järjestölle teon vakavuudesta.

Toimikunta on perustettu vuonna 2000 ja siihen liittyneet eläinkilpailujärjestöt ylläpitävät toimikuntaa yhdessä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Tällä hetkellä toimikuntaan kuuluvat Suomen Hippos, Suomen Kennelliitto ja Suomen Ratsastajainliitto, mutta millä tahansa eläinkilpailuja järjestävällä yhdistyksellä on oikeus hakea paikkaa toimikuntaan. Toimikuntaan kuulumattomat eläinkilpailuyhdistykset voivat myös halutessaan saada lausuntoja epäillyistä dopingtapauksistaan erillistä korvausta vastaan.

EKADT käsittelee sille eri eläinkilpailujärjestöiltä tulleet tapaukset ja antaa lausuntonsa kyseiselle järjestölle, mutta ei määrittele rikkomuksia seuraavia rangaistuksia. Kukin eläinkilpailujärjestö määrää rangaistuksista sekä antamiensa rangaistusten muutoksenhakumenettelystä omissa säännöissään.

Hippoksen Lääkintäohjeessa nollatoleranssirikkomus ja lääkeainerikkomus määritellään seuraavasti: Nollatoleranssirikkomuksesta on kyse silloin, kun hevosen näytteestä löytyy jäämäpitoisuus lääkeainetta ja vastuullinen valmentaja on lääkinnyt hevosta Ravikilpailusääntöjen ja Lääkintäohjeen mukaisesti.

Asian selvittämisessä oleellista on hevosen asianmukainen lääkityskirjanpito sekä hevosta hoitaneen eläinlääkärin antamat tiedot. Reseptipakon alaisista lääkkeistä tulee lääkityskirjanpidosta löytyä eläinlääkärin kirjoittama hoitoselvitys tai lääkemääräys kyseiselle hevoselle. Lääkeainerikkomuksesta on kyse silloin, kun hevosen näytteestä löytyy jäämäpitoisuus lääkeainetta ja voidaan epäillä lievää sääntö- tai varoaikarikkomusta. Lääkeainerikkomuksessa löydetty jäämäpitoisuus on niin alhainen, että sillä ei todennäköisesti ole ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn.

Dopingnäytteessä todettu lääkeainepitoisuus ei kerro sen lähteestä. Myös jäämäpitoisuus voi olla peräisin hevoselle annetusta lääkkeestä. Jäämäpitoisuus ei siis tarkoita automaattisesti, että kyseessä olisi näytteen tai hevosen kontaminaatio ympäristöstä. Mikäli löydös ei selity joko hevosen omalla lääkeainekirjanpidolla, tai muulla selvityksellä, joka voidaan katsoa todennäköiseksi lähteeksi, on kyseessä Hippoksen sääntöjen mukainen lääkeainerikkomus.

Nollatoleranssi- ja lääkeainerikkomusten määritelmissä ei oteta kantaa siihen, onko kyseessä ihmisille vai eläimille tarkoitettu lääke. Toimikunta arvioi aina tapauskohtaisesti myös kuhunkin tapaukseen vaikuttavat mahdolliset lieventävät tai raskauttavat asianhaarat ja hevosen asianmukainen lääkityskirjanpito on oleellisen tärkeä. Mikäli lääkityskirjanpitoa ei toimiteta, tai se on puutteellinen, ei nollatoleranssirikkomuksen määritelmän voida katsoa täyttyvän.

Raviurheilun lääkeainevalvonta on korkealla tasolla ja näytteenottoa pyritään jatkuvasti myös kehittämään ja uudistamaan. Myös sääntöjä ja rikkomuksista annettavia sanktioita yhtenäistetään muiden Pohjoismaiden kanssa jatkuvasti ja Lääkintäohjetta ollaan kokonaisuutena uudistamassa erityisesti rakenteen suhteen.

Hevosurheilun sosiaalinen lisenssi eli toiminnallinen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on tällä hetkellä tiukan tarkastelun alla. Sosiaalinen lisenssi sisältää useita elementtejä, joista tärkein edellyttää hevosen hyvinvoinnin ensisijaista huomioimista. Tämä on myös EKADT:n toiminnan kivijalka. Hevonen ei voi itse valita, kilpaileeko se sairaana tai lääkittynä.

Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta

Näkökulma: Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan päätöksenteosta
Näkökulma: Raviurheilun dopingvalvonta – "Tahtotila ja koirien koulutus eivät riitä, vaan Hippoksen on otettava asiasta vastuu"

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi