Näkökulma: Muutoksen edessä
Anu Leppänen

Näkökulma: Muutoksen edessä

Ministeri Lepän asettama työryhmä antoi raporttinsa raviurheilun nykytilasta ja alan tarvitsemista toimista. Raportin nimessä mainitaan vastuullinen ja elinvoimainen raviurheilu, mikä kertoo paljon siitä tarkoituksesta, mihin selvitystyöllä on pyritty.

Raportti on herättänyt paljon keskustelua ja mielipiteitä, mikä on tietenkin hyvä asia. Tietyistä suosituksista voi olla eri mieltä, mutta muutoksen tarpeen tunnustaminen ja hyväksyminen tulisi olla lähtökohta, jonka pohjalta voisimme suunnitella yhdessä niitä toimia, joilla voimme alaa kehittää.

Asioiden säilyttäminen ja ennallaan pysyttäminen on ihmisluonteessa. Viimeaikaiset meistä riippumattomat muutokset, kahden vuoden korona-piina ja nyt Ukrainan sota, ovat osoittaneet meille, että muuttuviin asioihin tulee osata sopeutua ja niiden kanssa on opittava elämään. Hienompi termi tälle sopeutumiselle on resilienssi, joka voidaan ehkä parhaiten määritellä kyvyksi selviytyä, joustaa ja palautua muuttuvissa olosuhteissa. Positiivisesti ajateltuna, voidaan kysyä, näemmekö uuden asian mahdollisuutena vai mörkönä ( = asiana, jota kannattaa vastustaa).

Raviurheilun toimintaympäristö ja samalla keskusjärjestö Hippoksen asema muuttui huomattavasti, kun siirryimme yhden peliyhtiön tilanteeseen. Alkuun uuden peliyhtiön osapuolten ja valtion välillä solmittiin yhteisymmärrysasiakirja, jossa määriteltiin eri osapuolten asema ja ne reunaehdot, joiden perusteella osapuolet olivat valmiita luopumaan omasta itsenäisestä toiminnasta. Yhteisymmärrysasiakirjassa todettiin rohkaisevasti siitä, että Hippoksen asema ei tule muutoksessa juurikaan muuttumaan. Erityisesti mainittiin se, että Hippoksen talousautonomia tulee säilymään.

Hyvin pian liittymisen jälkeen asiat muuttuivat tai tulivat oikealla tavalla esille. Hevostaloudelle peliyhtiöltä tuleva osuus oli valtionapua ja sitä säänneltiin valtionapua koskevien säännösten sekä nopeasti valmistellun EU-notifikaation avulla. Ravitalouden perusteet ja Hippoksen asema muuttuivat kerralla toiseksi. Raviratojen osalta muutos tarkoitti sitä, että perinteiset ja raviurheiluun liittyvät tuotonhankintatavat, toto ja sponsorimyynti muuttuivat uudessa järjestelmässä tarkoituksettomaksi tuoton hankinnan kannalta. Sponsorimyynti, joka oli tärkeä osa raviurheilun uusasiakashankintaa ja pr-työtä muuttui jopa radan kannalta epäedulliseksi asiaksi. Onneksemme oma ministeriömme on suhtautunut raviurheiluun ymmärtäväisesti ja käytännössä olemme saaneet tarpeelliset esityksemme hyväksytyksi.

Nyt näyttää siltä, että valtiovallan rooli tulee vahvistumaan suhteessa keskusjärjestö Hippokseen. Rahoituspohja tulee muuttumaan vuoden 2024 alussa ja yhteys Veikkaukseen katkeaa tämän myötä. Muutoksia voi olla edessä myös tuotonjakoesityksen tekemisen osalta. Työryhmän raportissa mainitaan jopa mahdollisuus, jonka mukaan hevostalouden asioita hoitamaan perustettaisiin täysin uusi organisaatio. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että muutos ja sen toteuttaminen täytyy ottaa vakavasti.

Me Hippoksessa tulemme kesän ja alkusyksyn aikana käymään läpi sekä järjestörakenteeseen että kilpailupuoleen liittyviä asioita sekä muita työryhmän esille nostamia seikkoja. Kun kysymys on asioista, jotka ovat olleet voimassa pitkään, työltä vaaditaan huolellisuutta ja vaikuttavuusarviointia. Tulemme myös kuulemaan raviratoja ja hevosjalostusliittoja. Uskon, että yhdessä tekemällä pääsemme hyvään ja kestävään lopputulokseen. Tulevassa työssä täytyy löytyä hyvää yhteishenkeä, ymmärrystä ja resilienssiä ottaa vastaan uutta ja elää mukana muutoksessa. Suomalaisella raviurheilulla on edessään hyvä tulevaisuus. Menestyminen on kiinni meistä itsestämme. Muutos ja uudet hankkeet ovat aina mahdollisuus, tämä on hyvä lähtökohta muutostyölle.

Kari Eriksson

Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi