Näkökulma: Raviurheilu haasteiden edessä

Näkökulma: Raviurheilu haasteiden edessä

Haluamme nostaa esiin raviurheilun nykyisiä ja tulevia keskeisiä haasteita, joita on kasautumassa erityisen paljon lajimme päättäjille ja toimijoille, kirjoittavat valtuuskunnan puheenjohtaja Olavi Haanketo ja varapuheenjohtaja Juha Lyytinen.

Hippoksen hallituksella ja valtuuskunnalla on ollut ja on tulevaisuudessakin erityisen suuri valta ja vastuu viedä päätöksillään lajiamme positiiviseen suuntaan. Koko hevosyhteisöltä vaaditaan myös yhteisen linjan ja tavoitteen löytymistä ja sitoutumista toimeenpanoihin.

Raviurheilun yhteiskunnallinen hyväksyttävyys (sosiaalinen lisenssi) on kaiken perusta. Yhteiskunta eli suomalaiset ratkaisevat, olemmeko hyvinvointia edistävien lajien joukossa. Joudumme jatkossa entistä enemmän tilanteisiin, jossa lajimme oikeutusta kyseenalaistetaan, jopa kaiken eläinten käytön kieltämiseen saakka. Se, mikä ennen oli hyväksyttävää, ei enää tässä ajassa sitä ole.

Meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa hyväksyttävyyteen ja lajin maineeseen omilla päätöksillämme. Keskeisiä ovat hevostemme ja lajimme parissa työskentelevien hyvinvointi ja kohtelu. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat tänä vuonna käynnistetty vastuullisuusohjelma sekä ajotapojen siistiytyminen, vieläpä hyvin nopeasti.

Raviurheilun hyväksyttävyys edistää ja kasvattaa kiinnostusta harrastamiseen ja sitä kautta ravihevosen omistamiseen ja kasvattamiseen. Tarvitsemme uusia harrastajia ja omistajia, eikä takalautakaan saa vuotaa. Tähänkin voimme vaikuttaa oikeilla päätöksillä. Nuorisotoiminnan edistäminen, ravikoulutoiminnan aktivointi ja oikein toteutettu lajimarkkinointi ovat esimerkkeinä keinoista. Toimenpiteet vaativat aina resursseja ja hallituksella on edessään tukieurojen allokoinnin kriittinen tarkastelu.

Raviurheilu on vuodesta 2017 ollut valtion tukijärjestelmän piirissä, joka on taannut silloin tehdyillä sopimuksilla lajille noin 40 miljoonan euron tuen.

Parhaillaan eduskunnan päätettäväksi on menossa hallituksen esitys arpajaislain muuttamiseksi sitten, että aiempi raviurheilun tukien riippuvuus Veikkaus oy:n tuotosta puretaan ja siirrytään v. 2024 budjettiperusteiseen rahoitusmalliin.

Lakimuutosten voimaantulo tarkoittaa sitä, että raviurheilun, samoin kuin muidenkin edunsaajien, tukimäärästä päättää hallitus budjetissaan vuoden päästä. Hippoksen rooli muuttuu samalla tukieurojen kohdistamisessa esittäjästä lausunnon antajaksi. Tämä lisää entisestään hyvän yhteistyön merkitystä Hippoksen, raviratojen, liittojen ja maatalousministeriön välillä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen nousee entistä enemmän keskiöön, kun perustelemme tukieurojamme. Aikaa ei ole hukattavaksi ja tähänkin voimme vaikuttaa tekemällä ripeästi tarvittavia päätöksiä. Hippoksen tilaama laaja raviurheilun vaikuttavuusanalyysi tulee tarpeeseen.

Poliittinen ilmapiiri Veikkauksen monopolin säilyttämiseksi on muuttunut. Mahdollinen monopolin purkautuminen lisenssijärjestelmäksi on eri puolueissa esillä. Muutos voi tapahtua nopeastikin ja tällä hetkellä arvioidaan vuosia 2025 ja 2026. Muutos vaikuttaa budjettiperusteiseen tukijärjestelmään ja raviurheilun tulevaan rahoituksen malliin.

Hippoksen teettämä selvitys lisenssijärjestelmään siirtymisen vaikutuksista ja vaihtoehdoista raviurheiluun on valmis. Raportti osoittaa, että vaihtoehtoja on monia ja niistä oikean löytäminen vaatii vielä paljon analysointia riskeineen ja mahdollisuuksineen. Hippoksen hallitus joutuu näitä vaihtoehtoja valmistelemaan ensi kevään aikana. Päätöksiä jouduttanee myös mukauttamaan riippuen siitä, millaiseen lisenssijärjestelmäratkaisuun uusi eduskunta aikanaan päätyy.

Nyt on aika keskittyä lajin kannalta keskeisiin edellä mainittuihin asioihin ja päätöksiin, löytää yhteinen päämäärä ja sitoutua siihen.

Olavi Haanketo

valtuuskunnan puheenjohtaja

Juha Lyytinen

valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi