Finnderby on yksi Hevosopiston tapahtumista ja tutkimuksen kohteena.
Finnderby on yksi Hevosopiston tapahtumista ja tutkimuksen kohteena. Kuva: Leena Alérini

Hevosopisto selvitti Finnderby-ratsastustapahtuman hiilijalanjäljen ja sai tulokseksi kahden keskivertokansalaisen vuosikulutuksen

Puolet on peräisin ajoneuvojen päästöistä.

Hevosopisto selvitti kesällä 2023 ensimmäisenä maassamme suuren ulkokauden ratsastustapahtuman hiilijalanjälkeään osana Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifiointijärjestelmää.

Keväällä 2023 saatiin mahdollisuus yhteistyökumppanilta Helsinki International Horse Show´lta, heidän hallinnoimalla järjestelmällään, toteuttaa ulkokauden suuren ratsastuskilpailun hiilijalanjälkiseurannan.

"Kyseinen kilpailu on Finnderby", kertoo tutkimuksen primus motor Juha Erola.

Selvisi, että puolet hiilijalanjäljestä muodostuu tapahtuman aikana alueella toimivien autojen, hevosrekkojen, henkilöautojen ja traktoreiden polttoaineesta.

Selvitys toteutettiin porttikyselynä kilpailua seuraamaan tulevien autoilijoiden ajoneuvotiedoista: paljonko matkasta tuli kilometrejä ja millä polttoaineella.

Kilpailijoille ja näytteilleasettajille suunnattiin samat kysymykset kuljetuskalustoa koskien. Raskaan kuljetuskaluston, trailereiden yms. laskentaperusteet poikkeavat henkilöliikenteen vastaavista huomattavasti.

Tapahtuman sähkön- ja vedenkulutus mitattiin vuorokausikulutuksina, jätehuollon määrät ja lajit selvitettiin normaalia seikkaperäisemmin. Kilpailualueelle toimitettiin jätteiden lajittelupisteet.

Tapahtuman huoltoajoneuvojen poltto- ja hydrauliikkanesteiden kulutus, joka kohdistui kenttien ylläpitoon ja muihin huoltotoimenpiteisiin mitattiin. Hevosopiston henkilökunnan liikkumisesta ajoneuvoin tehtiin laskelma polttoainekulutuksineen.

Ravintolapalveluiden ruoka-ainemäärät mitattiin laskelmaan kiloittain per tuote ja ruokahävikin sekä biojätteen määrä laskettiin nekin kiloittain.

Myös majoittuvien henkilöiden ja talleihin majoittuvien hevosten kulutus mittaroitiin.

Yhteensä lukuarvoja kertyi järjestelmään noin 1500 kappaletta.

Mitä tämä kaikki sitten meille kertoo?

Koko tapahtuman laskettu CO2ekv määrä on 22,2 tonnia, se vastaa noin kahden suomalaisen henkilön keskiverto hiilijalanjälkeä vuodessa.

Lunastettua pääsylippua kohti arvo on 29kg CO2ekv.

Suurin paine kohdistuu tapahtuman kävijöiden, kilpailijat ja katsojat liikkumiseen. 50% koko määrästä on peräisin ajoneuvojen päästöistä.

Seuraava suuri prosenttiosuus kohdistuu ostopalveluihin ja cateringpalveluihin 33%.

Loppu 17% päästöistä jakaantuu hyvinkin tasaisesti eri tapahtuman osa-alueille.

Erilaisten neuvontapalveluiden kehittäminen ja nostaminen osaksi tapahtumien arkea on jatkossa käyttökelpoinen työkalu. Jätteiden oikea lajittelu tapahtumapaikalla vaatii fyysistä paikallaoloa ja neuvontaa keräyspisteiden sijoituspaikoilla.

lautaselle otettu ruoka syödään, se ei voi päätyä biojätteisiin

Tallien ja henkilömajoitusvuorokausien pienenevään energiankulutukseen pääseminen vaatii myös neuvontaa ja ohjaamista. Hevosopistolla on kehitetty energian seurantamenetelmiä osana sertifiointia. Uusiutuvien polttoaineiden ja ilmastoneutraalin sähkön käyttö tulee osaltaan pudottamaan hiilijalanjälkeä.

Ruokahävikin pienentäminen on haaste globaalisti, niin myös Hevosopiston omassa mikromaailmassa. Selkeä viesti on, että lautaselle otettu ruoka syödään, se ei voi päätyä biojätteisiin. Myös menu-valinnat määrittelevät hiilijalanjäljen kokoa, lihan vaihtaminen esim. kanaan vähentää selkeästi päästömääriä.

Hevosopisto on ottamassa käyttöön myös ResQ-hävikkiruokapalveluiden ohjelmaa.

Tutkimus nostaa esiin kimppakyydit. Tapahtumajärjestäjä suosittaa miettimään kilpailuihin tulevien kuljetuskalustojen mahdollisimman suurta hyödyntämistä samalta suunnalta kisapaikoille saapuville.

Hevosopisto oy jatkaa ympäristönkäytänteiden, luonnonsuojelun ja energiatehokkuuden hanketoimintaa sekä kehittämistä eteenpäin hyvällä suunnalla.

Lähde: Hevosopiston tiedote

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi