Korkein hallinto-oikeus antoi  päätöksen Friskalan hevosten tarhausasiassa
Friskalan hevosten tarhaamisesta päätettiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti. Leena Alerini

Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen Friskalan hevosten tarhausasiassa

Hevosalan juristi Antti Linna neuvoo tallinpitäjiä pitämään tarkkaa tarhauspäiväkirjaa.

Yötarhaamisesta oli muodostunut Turussa vääntö, jossa toisella puolella oli ratsastuskoulutallinpitäjä Päivi Savilahti-Bäckman ja toisella Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen väkeä.

KHO:n ratkaisu velvoittaa muuallakin kuin Turun Friskalassa. Päätös on kuitenkin melko tulkinnanvarainen. Yhtäällä KHO toteaa päätöksessään, että "yhtiö voi jatkaa yöllä tarhaamista myös ilman säänsuojaa, jos hevoset välittömästi otetaan sisälle sääolojen muuttuessa epäsuotuisiksi", toisaalla KHO antaa kuitenkin määräajan katosten rakentamiselle.

KHO toteaa kysymyksenasettelun olevan, "onko hevosten ympäri vuoden tapahtuvan ulkonapidon edellytykseksi voitu asettaa, että hevosille rakennetaan säänsuojat ulkotarhoihin, kun tarhojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa yhtiön tallissa on karsina jokaiselle hevoselle". Kriittinen kysymys on, voiko Friskalan toiminnan rinnastaa ympärivuotiseksi ulkokasvatukseksi, sillä jos voi, KHO edellyttää tallinpitäjän rakennuttavan säänsuojat 30.4.2022 mennessä. Savilahti-Bäckman toteaa, ettei aio tähän ryhtyä siksikään, että alueelle ei joka tapauksessa myönnetä rakennuslupia, ja katokset olisivat hänen tapauksessaan satojen tuhansien investointi.

Avi rinnastaa tallin tarhauskäytännöt ympärivuotiseksi ulkokasvatukseksi siitä huolimatta, että tarhojen vieressä on talli, jossa jokaisella hevosella on oma karsina. Tässä avi vetoaa siihen, että tallin hevoset ovat paljon ulkona, mikä on tullut avin mielestä toteennäytetyksi ohiajavien, pääosin eläinsuojeluyhdistysaktiivien, tekemissä eläinsuojeluilmoituksissa.

Milloin tarhaaminen sitten on "ympärivuotista ulkokasvatusta", sitä ei suoraan linjata. Päätöksessä siteerataan eri tahojen antamia määritelmiä: "hevosia pidetään enemmän ulkona, kuin sisällä" tai jopa pelkästään, että "hevoset ovat ulkona läpi yön myös talvella".

Hevosalan kysymyksiin perehtynyt juristi Antti Linna perehtyi päätökseen, ja toteaa, että "öisin ulkona olo on jostakin syystä selvästi ollut viranomaisille kriittinen kysymys, mutta huomionarvoista on, että öisin tarhaamista ei päätöksessä nyt kuitenkaan sinänsä kielletä, ilmankaan katosta".

Jos hevosia tarhaa paljon, eikä katoksia ole, Linnan mukaan on oleellista pystyä tarvittaessa osoittamaan viranomaiselle, että ulkonapito ei ole "systemaattista, ja joka päivä samanlaisena toistuvaa", vaan sääolosuhteiden mukaan tapahtuvaa, tapaus-, päivä- ja hevoskohtaista eli harkinnanvaraista.

Tuomion perusteella Linna katsoo, että paljon tarhaavien tallinpitäjien kannattaa ryhtyä pitämään tarkkaa hevoskohtaista tarhauspäiväkirjaa, josta käy ilmi mihin kellonaikaan hevoset vietiin ulos ja milloin ne otettiin sisälle. "Tätä päiväkirjaa voidaan sitten verrata kiistatapauksissa Forecan säähavaintoihin", Linna neuvoo.

Savilahti-Bäckman kertoo nyt ryhtyneensä tarhauskirjanpitoon excel-taulukon avulla.

"Säätietoja olen seurannut aina tähänkin asti hyvinkin tarkkaan. Nyt kirjanpito lisäksi. Noh, yksi byrokraattinen homma ennestäänkin jo 12-tuntisessa työpäivässä ei tunnu missään", hän kuittaa.

KHO:n päätös täällä

Hevosurheilu kirjoitti Friskalan tallista 17.9.2021 numerossaan.

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi