Nykyaikaisen 5-ottelun säännöt muuttuivat - laji näillä näkymin poistumassa Pariisin jälkeen
Nykyaikainen 5-ottelu muutti sääntöjään.UIPM

Nykyaikaisen 5-ottelun säännöt muuttuivat - laji näillä näkymin poistumassa Pariisin jälkeen

Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Valituskierros lajin sisällä on tiettävästi meneillään. Olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach on pyytänyt ensi vuodeksi kansainväliseltä lajiliitto UIPM:ltä lopullista esitystä 5-ottelusta ilman ratsastusta.

Kansainvälinen nykyaikaisen viisiottelun liitto UIPM on julkaissut sääntömuutokset koskien lajin ratsastusosuutta. Sääntömuutokset ovat tulleet viime marraskuun vuosikokouksen esitysten pohjalta. Suurimpana muutoksena on jo aiemmin julkaistu tieto ratsastuksen korvaamisesta jollain toisella, toistaiseksi määrittelemättömällä lajilla.

Joulukuun 7.-9- päivä pidetyssä kokouksessa KOK:n kanssa oli kyse ”kriittisestä reformista”. Olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach pyysi laadittavaksi lopullista esitystä 5-ottelusta ilman ratsastusta. Tämä esitys on oltava valmis vuonna 2023. Esityksen on johdettava selkeään kulujen putoamiseen, lajin seurattavuuden, turvallisuuden ja saavutettavuuden paranemiseen ja lajin vetovoiman lisääntymiseen eritoten nuorten ja tavallisten urheilunseuraajien keskuudessa.

UIPM:n marraskuun vuosikokouksessa ratsastuksen asemasta nykyaikaisessa viisiottelussa käytiin 5-ottelun lajiliittojen kesken runsaasti keskustelua ja argumentointia, ja lopulta aiheesta äänestettiin. Kongressi puolsi asiaa selvin luvuin, ja päätös uudesta viidennestä lajista on tarkoitus tehdä seuraavassa kongressissa. Tässä vaiheessa asia siirtyy eri työryhmille jatkovalmisteluun. Muutos lajissa tulisi todennäköisesti tapahtumaan vuoden 2024 Pariisin olympialaisten jälkeen. Los Angelesin olympialaisissa ratsastus ei todennäköisesti ole enää 5-ottelun lajiohjelmassa.

Asiasta ei kuitenkaan ole tehty virallista päätöstä tiettävästi muun muassa siksi, että useampi taho valmistelee tai on valmistellut valituksen. Myös lajin huippu-urheilijat ovat laatineet addresseja ratsastuksen säilyttämiseksi. Toisaalta on tiedossa, että UIPM:n puheenjohtaja Klaus Schormann kannattaa ratsastuksen poistumista.

Suomen lajiliitto ei kannattanut ratsastuksen poistumista viisiottelusta. Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto oli myös yksi niistä lajiliitoista, jotka olivat tehneet yhteistyötä oman maansa ratsastuksen lajiliiton kanssa. Suomen liitto oli toimittanut kehitysehdotuksia myös lajinsa kattojärjestöön UIPM:ään.

”Me toivomme, että uudet säännöt parantavat ratkaisevasti hevosten asemaa lajissa ja että tämä kaikki auttaisi positiivisen kuvan luomisessa, tietenkin myös Pariisin olympialaisissa”, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton varapuheenjohtaja Janne Saarikko sanoo.

Saarikko on itse 5-ottelija ja näkee ratsastuksen haastavana, mutta oleellisena osana lajia.

”Koemme, että muutokset ovat pääasiassa hyviä ja tulevat parantamaan hevosten hyvinvointia sekä hevosten ja ratsastajien turvallisuutta. Kaikkia ehdottamiamme muutoksia emme saaneet läpi ihan sellaisenaan. Esimerkiksi estekorkeutta lasketaan vähemmän kuin olisimme toivoneet. Uusi estekorkeus on 110 cm, kun meidän toiveemme olisi ollut 100 cm. Saimme sääntöihin läpi myös stewardin käytön, mutta siitä ei valitettavasti tullut pakollista”, Saarikko kertoo.

Sääntömuutoksia nykyaikaiseen 5-otteluun 2022-2024
 • jo ensimmäinen putoaminen tai satulasta suistuminen johtaa hylkäykseen (aiemmin vasta toinen); verryttelyssä pudonnut ratsastaja saa jatkaa vasta kun ensiapuhenkilöstö on tarkastanut hänen vointinsa

 • kolmas kieltäytyminen johtaa hylkäämiseen (aiemmin neljäs)

 • tempovaatimusta lasketaan 350 m/min (aiemmin 375 m/min)

 • radan pituus 10 estettä sisältäen 2 kaksoissarjaa (aiemmin 12 estettä, yksi kaksois- ja yksi kolmoissarja)

 • verryttelyssä esteiden hyppäämiseen tarkoitetulla alueella saa olla korkeintaan kuusi ratsukkoa kerrallaan

 • eläinlääkäri arvioi nyt myös hevosen henkistä tilaa, ja varmistaa, että liiallisesti stressaantunut hevonen ei kilpaile (aiemmin arvioitu vain fyysistä kuntoa)

 • eläinlääkäreitä vaaditaan jatkossa kaksi, mikäli verryttely ja rata eivät ole vierekkäin

 • oman satulan käyttö on kielletty (omat jalustimet ja hihnat sallitaan)

 • ratsastus järjestetään yhtenä kierroksena

 • jokaiselle urheilijalle oltava oma hevonen, jolloin tarve varahevosen käyttöön ensimmäisen radan tapahtumien perusteella poistuu

 • ratsukko ei saa ottaa vastaan ulkopuolista suullista apua (aiemmin sallittu)

 • urheilija voidaan hylätä turvallisuussyistä esimerkiksi varusterikon kohdatessa

 • yli 30 sekunnin mittainen vastustelu johtaa hylkäämiseen (uusi sääntö)

 • kaikkiin liiallista raipankäyttöä koskeviin sääntökohtiin lisätty myös kannukset

 • raipan käyttö rajattu enintään kolmeen kertaan per tilanne (uusi sääntö)

 • karsintakilpailujen estekorkeudelle on määritelty minimi, senioreilla 100 cm

 • järjestäjälle on mahdollisuus kieltää raipan ja/tai kannusten käyttö jollain hevosella

 • hevosen taputtaminen radan päätteeksi on pakollista.

 • yli 30 sekuntia kestänyt vastustelu johtaa hylkäämiseen

 • kaikki ulkopuolinen apu on kielletty, myös aiemmin sallittu suullinen apu

 • järjestäjälle annettu mahdollisuus kieltää raipan ja/tai kannusten käyttäminen tietyillä hevosilla

 • järjestäjälle annettu mahdollisuus nimetä stewardi kilpailuun

 • UIPM tulee määrittämään kansallisille lajiliitoille minimikriteerit, joiden perusteella ratsastuslupia voidaan urheilijoille jatkossa myöntää

 • UIPM tulee myös myöhemmin ohjeistamaan kansallisia lajiliittoja kriteereistä, joiden perusteella urheilijalle myönnetään ratsastuslupa.

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi