Hevosopiston henkilöstöongelmia on käsitelty julkisuudessa viime syksystä lähtien. Nyt aluehallintovirasto on antanut oman raporttinsa aiheesta. Kuvituskuva: Anu Leppänen
Hevosopiston henkilöstöongelmia on käsitelty julkisuudessa viime syksystä lähtien. Nyt aluehallintovirasto on antanut oman raporttinsa aiheesta. Kuvituskuva: Anu Leppänen

Avi: Hevosopistolla psykososiaalista kuormitusta ja puutteita esimiestyössä

Aluehallintovirasto (avi) antoi Hevosopistolle kehotuksia ja toimintaohjeita henkilöstötilanteen korjaamiseksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston Hevosopistoa koskeva tarkastuskertomus on valmistunut. Avi sai alkuvuodesta sekä 16 työntekijältä että opiston silloiselta johdolta viranomaistarkastuspyynnön liittyen henkilöstön työilmapiiriongelmiin.

Avi toteaa kertomuksessaan, että Hevosopistolla on ilmennyt epäkohtia työn määrässä suhteessa työaikaan, epäselvyyksiä tehtävänkuvissa ja vastuissa sekä epäselviä ohjeita työn sisältöön ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyen. Lisäksi avin tarkastuksessa ilmeni haasteita työntekijöiden ja esimiesten välisessä vuorovaikutuksessa sekä kokemus liian vähäisestä tuesta esimiehiltä.

Avin tarkastaja totesi mainitut puutteet lainsäädännön vastaiseksi, ja niistä aiheutuva vaara tai haitta työntekijöille on ”vähäistä suurempi”. Avi kehottaa opistoa ”ryhtymään toimenpiteisiin haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi”.

Hevosopiston tilanteen on oltava näiltä osin kunnossa vuoden loppuun mennessä.

Psykososiaalisella kuormituksella tarkoitetaan esimerkiksi työn sisältöön ja johtamistapaan liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haittaa.

Tarkastuksessa tulivat esiin myös puutteet esimiestyön rakenteissa ja sisäisessä viestinnässä.

”Havaitsin, että esimiestyön osalta on puutteita, jotka vaikuttavat kielteisesti työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Näitä puutteita ovat muun muassa sitoutuminen lähiesimiestyöhön sekä vuorovaikutus henkilöstön kanssa. Lähijohtamisen puutteet näkyvät arvioni mukaan henkilöstöä kuormittavina tekijöinä. Työnantajan mukaan tämä on tiedostettu ja esimieskoulutusta on ryhdytty suunnittelemaan”, avin tarkastaja toteaa.

Kertomuksessa todetaan lisäksi, että työpaikalla ei ole toimittu työsuojeluohjeiden mukaisesti, sillä työsuojeluvaltuutetulla ei ole ollut työntekijöiden lupaa viedä työsuojeluilmoituksia eteenpäin työnantajalle. Työnantajan mukaan kaikki työsuojeluilmoitukset on käsitelty.

Tarkastaja ei tämän perusteella voinut arvioida työnantajan toimia häirinnän osalta, mutta huomautti, että opistolla on käsitelty epäasiallista kohtelua jo vuoden 2018 työpaikkaselvityksessä. Sen perusteella avi katsoo, että työnantajan tulisi toimia ennaltaehkäisevästi häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kokemusten osalta.

Hevosurheilu haastatteli lokakuussa 2020 joukon Hevosopiston nykyisiä ja entisiä työntekijöitä. Haastatteluista kävi ilmi pelolla johtamisen tunnusmerkkejä.

”Työntekijöillä ei ollut enää voimia selvittää asiaa työpaikalla, vaan haluttiin viranomaiselta tilannekatsaus toimintaan, ja siihen mikä on oikein ja väärin”, luottamushenkilöitä edustavat Niina Laaksonen ja Anni Heikkilä kiteyttävät lyhyesti Hevosurheilulle syyn siihen, miksi työsuojeluilmoitukset eivät edenneet tavanomaista reittiä.

Avi kehottaa sekä työntekijöitä että työnantajaa yhdessä ylläpitämään ja parantamaan työpaikan työturvallisuutta.

Myös työpaikalla tehty vaarojen selvitys ja arviointi todettiin puutteelliseksi, samoin psykososiaalisen kuormituksen selvittäminen ja arviointi olivat riittämättömiä. Avi antoi Hevosopistolle toimintaohjeen, jonka mukaan työntekijöiden terveydelle vaaraa aiheuttavat tekijät on selvitettävä kattavasti.

Aluehallintoviraston tarkastukseen ei ollut käytettävissä ajan tasalla olevaa työterveyshuollon työpaikkaselvitystä, sillä Hevosopiston työterveyshuollon palveluntuottaja on vaihtunut useasti, viimeisimmän kerran alkuvuodesta 2021.

Avi teki tarkastuksen Hevosopistolla asiakirjojen pohjalta 11.5.

Hevosopiston hallitus vaihtui maaliskuun alun yhtiökokouksessa, jossa opiston omistajat hyväksyivät edellisvuoden tilinpäätöksen, mutta eivät myöntäneet hallitukselle ja toimitusjohtaja-rehtorille vastuuvapautta. Kevään aikana irtisanoutuivat myös markkinointi- ja viestintäjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, henkilöstön kehitysjohtaja sekä toimitusjohtaja-rehtori.

”Tällä hetkellä Hevosopistolla on toimiva hallitus, joka käsitykseni mukaan toimii hyvin ja selvittää näitä asioita. Raportissa vaikuttaa olevan seikkoja, jotka varmasti vaativat tarkempaa tutkimusta ja joiden jatkotoimista Hevosopiston hallitus tekee omat johtopäätöksensä. Uskon, että hallitus tiedottaa myös meitä omistajia heti, kun pääsee niistä selvyyteen”, Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Kari Eriksson sanoo.

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi