Ennen strategian valmistelua Sami Kauhanen halusi kysyä alan toimijoiden mielipidettä siitä, mihin kysymykseen strategian tulisi vastata. Kuva: Jarno Unkuri
Ennen strategian valmistelua Sami Kauhanen halusi kysyä alan toimijoiden mielipidettä siitä, mihin kysymykseen strategian tulisi vastata. Kuva: Jarno Unkuri

Hippos kysyi ja hevosala vastasi – Kauhanen: ”Kentällä toivotaan kattostrategiaa”

Hippos käynnisti strategiatyön laajalla kyselyllä. Vastauksissa kaivataan vastuullisuutta, hyvinvointia ja yhteistä sitoutumista.

Hippoksessa valmistellaan parhaillaan raviurheilun ja hevoskasvatuksen uutta strategiaa tulevien neljän vuoden ajanjaksolle vuosille 2021-2024. Taustamateriaaliksi Hippos toteutti laajan sidosryhmille suunnatun kyselyn siitä, mitä eri hevosalan toimijat strategialta toivovat ja mitkä ovat heidän näkemyksensä alan haasteista ja vahvuuksista.

Kysely toteutettiin viikon ajanjaksolla syyskuussa. Kyselystä oli kaksi eri versiota, joista toinen lähetettiin Hippoksen jäsenyhdistysten hallituksille ja yhdyshenkilöille ja toinen muille sidosryhmille, joihin kuuluivat muun muassa Veikkaus, Ratsastajainliitto, MTK, Ravitoimittajat, Hippolis, Eläinlääkäriliitto ja hevosalan oppilaitoksia sekä eläinsuojeluyhdistys. Yhteensä yksittäisiä vastauksia saatiin 1158 kappaletta. Myös vastanneiden henkilöiden määrä oli suuri.

”Raviradoille ja hevosjalostusliitoille osoitetuissa kysymyksissä oli kaksivaiheisuutta, eli ensin kysyttiin vastauksia, joista myöhemmässä vaiheessa tehtiin parivertailua. Parivertailun käyntikertoja tehtiin 507 kappaletta”, kertoo Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen.

Idea laajaan kyselyyn oli syyskuun alussa toimitusjohtajana aloittaneen Kauhasen.

”Uskon yhteiseen tekemiseen. Halusin kuulla laajasti sidosryhmien näkemykset siitä, mitkä ovat meidän alan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Ja mihin kysymykseen kenttä haluaa, että strategia vastaa.”

Kyselyn vastauksista esiin tulleita tärkeimpiä teemoja olivat Kauhasen mukaan yhteiset hevosalan ja talouden tavoitteet sekä alan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden varmistaminen.

”Todella korkealla on myös yleinen hyväksyttävyys ja tunnettuus yhteiskunnassa, eli alan vastuullisuus. On se sitten vastuullisuus hevosesta, ihmisistä, taloudesta tai ympäristöstä. Kaikki ne korostuivat”, Kauhanen kertoo.

Varsinaisen strategian pitäisi olla valmis marraskuussa.

”Tavoitteena on, että strategiatyö on esiteltävissä valtuuskunnalle marraskuun kokouksessa. Sitä ennen tullaan valtuuskunnan jäsenille järjestämään marraskuun alussa strategiakatsaus, jotta myös heidän näkemys saadaan ennen työn viimeistelyä.”

Kauhanen painottaa, että kyseessä ei ole Hippoksen toimiston strategia, vaan raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategia. Strategian toteutus vaatii toimia kaikilta alan toimijoilta.

”Vastauksista nousee esiin, että kentällä toivotaan kattostrategiaa, josta eri toimijat pystyvät löytämään oman roolinsa ja johtamaan oman strategiansa. Strategian toimeenpano tapahtuu yhteisön avulla. Uskon, että kun nämä toiveet ovat tulleet kentältä, niin sitoutuminenkin on jo valmiiksi paljon paremmalla mallilla, kuin jos se annetaan ylhäältä. Tämän kyselyn kautta ovat kaikki saaneet laajasti äänensä kuuluviin.”

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi