Valvontaisku Mikkelin raveissa paljasti runsaasti puutteita. Kuvan ajoneuvot eivät liity tapaukseen.
Valvontaisku Mikkelin raveissa paljasti runsaasti puutteita. Kuvan ajoneuvot eivät liity tapaukseen.Kuvituskuva: Anu Leppänen

Hevoskuljetukset syynissä myös Mikkelissä – tämä oli yleisin puute

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki ennalta ilmoittamatta hevoskuljetusten eläinsuojelutarkastuksia Mikkelin raveissa 8.5. Kaupallisissa hevoskuljetuksissa todettiin runsaasti puutteita.

Hevosurheilu uutisoi vastikään verkkosivuillaan Lounais-Suomen poliisilaitoksen 17.5. Turun raveihin tekemästä ravikuljetusten valvontaiskusta. Aluehallintovirasto tiedottaa nyt vastaavankaltaisesta valvontatapahtumasta 8.5. Mikkelissä:

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti hevoskuljetusten valvontatapahtuman Mikkelin ravien yhteydessä 8.5. Valvontaan osallistui läänineläinlääkäreiden lisäksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden eläinlääkäreitä ja Itä-Suomen poliisi. Valvontatapahtumasta ei ilmoitettu valvottaville etukäteen.

Valvontatapahtuman aikana eläinlääkärit tekivät eläinsuojelutarkastuksia kaikkiaan 38 hevoskuljetukselle. Kaikista kuljetuksista seitsemässätoista (44,7 %) todettiin ainakin yksi puute. Yleisin puute oli se, että merkintä eläinkuljetuksesta puuttui kuljetusvälineestä kokonaan, oli kulunut tai liian pieni. Tämä todettiin kymmenessä tapauksessa (26,3 %). 

Muuta kuormaa ei ollut kiinnitetty asianmukaisesti kolmessa hevoskuljetusvälineessä (7,9 %). Kahdessa kuljetusvälineessä hevoset oli sijoitettu niin, että hätätapauksessa niitä olisi ollut vaikea päästä hoitamaan (5,3 %). Yhdessä tapauksessa hevosen kytkentä ei ollut turvallinen (2,6 %) ja yhdessä tapauksessa lastausramppia ei katsottu turvalliseksi (2,6 %).

”Kaupallisia eläinkuljetuksia tekevältä laki edellyttää eläinkuljettajalupaa, eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistusta sekä asiakirjoja esim. eläinten omistajatiedoista, mitä ei edellytetä ei-kaupallisilta eläinkuljetuksilta”, läänineläinlääkäri Päivi Turunen Itä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Tarkastetuista kuljetuksista kaksitoista (31,6 %) oli kaupallisia. Puutteet olivat niissä selvästi yleisempiä kuin ei-kaupallisissa kuljetuksissa. Kaupallisissa kuljetuksissa yhdeksässä kahdestatoista (75 %) todettiin puutteita, ei-kaupallisissa vastaavasti kahdeksassa kahdestakymmenestäkuudesta (30,8 %).

Viideltä kahdestatoista (41,7 %) kuljettajasta puuttui voimassa oleva eläinkuljettajalupa. Kolme kuljettajaa (25 %) ei pystynyt esittämään lupaansa pyydettäessä. Kolmelta kahdestatoista (25 %) puuttui eläinten kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus ja kolme (25 %) ei pystynyt esittämään sitä.

Seitsemällä kahdestatoista (58,3 %) kuljettajasta ei ollut asianmukaisia kuljetusta koskevia asiakirjoja. Heiltä puuttuivat siis esimerkiksi tiedot eläinten omistajasta tai haltijasta, lähtöpaikasta tai suunnitellusta aikataulusta.

Kaksitoista (31,6 %) hevoskuljettajaa sai valvonnan yhteydessä suullisesti kehotuksen tai neuvoja puutteiden korjaamiseksi.

Ilman lain edellyttämää eläinkuljettajalupaa liikkeellä olleet kuljettajat (41,7%) olivat Itä-Suomen aluehallintoviraston toimivalta-alueen ulkopuolelta. ”Näiden osalta jatkotoimenpiteet hoitaa toimivaltainen aluehallintovirasto”, Turunen toteaa.

Lähde: STT:n välittämä Aluehallintoviraston tiedote

Valvontaisku Mikkelin raveissa paljasti runsaasti puutteita. Kuvan ajoneuvot eivät liity tapaukseen.
Poliisi ratsasi ravikuljetuksia Turussa – tämä oli tulos

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi