Kuvituskuva: kottikärryjä tallin seinustalla.
Millaisia hyviä toimintatapoja ja ratkaisuja talleilla on jo käytössä, hanke kartoittaa.Kuvituskuva: Anu Leppänen

Uuden hankkeen tavoitteena uudenaikaistaa hevosalalla tapahtuvaa työtä

Usean hevosalan tahon yhteinen hanke viitoittaa askelmerkkejä kohti vastuullista ja kestävää hevosalaa, hankkeen tiedotteessa kerrotaan.

Vastuulliset ja kestävät hevosenpidon mallit -hankkeen tavoitteena on koota, kehittää ja jalkauttaa hevosenpidon ja työskentelyn hyviä käytänteitä sekä lisätä uuden teknologian käyttöönottoa hevosalan työn, talouden, ympäristön ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

”Vastuulliset ja kestävät hevosenpidon mallit -hankkeen ideoinnissa ja valmistelussa on ollut mukana keskeisiä hevosalan kehittämistahoja eri puolilta Suomea. Tarkoitus on hyödyntää menossa olevien ja hiljattain päättyvien hevosalan hankkeiden tuloksia, ja näin ollen jatkaa hevoselinkeinon kehittämistyötä eteenpäin.” Sirpa Puusaari kommentoi Kpedu Kaustiselta.

Hankkeessa pyritään tallinpitäjille suunnattujen työpajojen ja käytännön kokeilujen kautta uudenaikaistamaan hevosalan työtä, talliympäristöjä sekä hevosenpidon tapoja. Hankkeessa kehitetään digitaalinen tiekartta, josta on tarkoitus tulla hevosyrittäjälle jatkuvaan parantamiseen johdatteleva kehittämistyökalu ja tietopankki. Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa hevosalan toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä vastuullisuutta ja kestävyyttä.

”Järjestämme työpajoja erilaisten teemojen ympärille, joissa tallipitäjät pääsevät vaihtamaan tietoa ja kokemuksia toimivista ratkaisuista. Yksi esimerkki voisi olla hevosten jaloittelutarhat; Millainen tarha on hevosen hyvinvointia tukeva ja toisaalta ihmisten työnteon näkökulmasta järkevästi toteutettu? Ratkaisuiden tulee kestää tarkastelu myös taloudellisen kestävyyden ja ympäristövastuullisuuden näkökulmista. Tarkoitus on synnyttää innovaatioita ja kannustaa kokeilemaan ja testaamaan myös uutta. Tietoa hyvistä käytänteitä ja kokeiluista kootaan ja levitetään hankkeen kanavissa.” kertoo hankkeen projektipäällikkö Marjo Kaivolahti Koukkari Kpedu Kaustiselta.

Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu, TTS-Työtehoseura, Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, Suomen Hevostietokeskus ry sekä Luonnonvarakeskus LUKE. Hanke toimii Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla 1.4.2024–30.6.2026. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta

Hankkeen aloituswebinaari järjestetään torstaina 3.10.2024.

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi