Kuvituskuva
KuvituskuvaAnu Leppänen

YEL-lakimuutos astuu voimaan vuoden alusta – jatkossa yrittäjän tulot tarkastetaan säännöllisesti

Yrittäjän eläkelain muutos astuu voimaan 1.1.2023, sillä eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen YEL-lain muuttamisesta.

Eduskunta hyväksyi 9.12. yrittäjien eläkelain (YEL) muutosesityksen, jonka tarkoituksena on parantaa yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa.

YEL-työtulon määritelmä ei muutu lakimuutoksen jälkeen, mutta siihen on tullut tarkennuksia, miten työtulo määritellään.

Kuvituskuva
YEL-muutos koskee myös hevosyrittäjiä

Suurin muutos koskee työeläkeyhtiöitä. Lakimuutos velvoittaa yhtiöitä tarkistamaan yrittäjän työtulot säännöllisesti kolmen vuoden välein. Tähän asti yrittäjien työtuloja on päivitetty yleensä silloin, kun yrittäjä on hakenut muutosta työtuloon tai kun eläkeyhtiö tarkistaa työtulon palkkakertoimella aina vuoden alussa.

Jatkossa tarkistaminen tapahtuu siten, että eläkeyhtiö tekee yrittäjälle ehdotuksen työtulosta, jolloin yrittäjä voi selvittää tilannettaan, jos se ei vastaa ehdotusta.

Ensimmäiset työtulojen tarkistukset aloitetaan arviolta keväällä 2023. Esimerkiksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tarkastukset koskevat ensi vuonna 1.1.2023 voimassa olevia YEL-vakuutuksia, joissa työtulo on alle 15 000 euroa vuodessa ja työtuloon ei ole tehty olennaista muutosta kolmeen vuoteen.

”On yrittäjälle itselleen tärkeää, että hänen työtulonsa on oikealla tasolla, sillä työtulon perusteella määräytyy tulevan vanhuuseläkkeen lisäksi myös muut yrittäjän sosiaalietuudet, kuten esimerkiksi vanhempain- ja sairauspäivärahat. Eläkevakuutus tuo turvaa myös raskaisiin aikoihin, jos yrittäjä joutuu työkyvyttömäksi tai perheen huoltaja kuolee”, Ilmarisen vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen muistuttaa tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokuntakäsittelyn jälkeen lakimuutosta muutettiin myös siten, että lain voimaantulon jälkeisellä ensimmäisellä tarkistuskerralla työtuloa voidaan tarkistaa enintään 4 000 euroa ylöspäin ja seuraavassa tarkistuksessa edelleen 4 000 euroa ylöspäin edellisessä tarkistuksessa vahvistetusta työtulosta.

Lakimuutoksen jälkeen eläkeyhtiöiden tulee myös ottaa huomioon kokonaisarvio, kun se vahvistaa työtuloa. Kokonaisarviointiin sisällytetään mediaanipalkka, mutta myös esimerkiksi yrittäjän työpanoksen määrä ja yritystoiminnan laajuus sekä yrittäjän ammattitaito ja työpanoksen arvoa kuvaava tieto.

Työeläkeyhtiöt ovat ottaneet syksyllä käyttöön ETK:n yrittäjille suunnatun uuden YEL-työtulolaskurin, josta toivotaan olevan apua yrittäjälle.

Miksi muutos?

Eläkelain muutoksella on tarkoitus parantaa yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa ja selkeyttää YEL-työtulon määrittämistä. Tavoitteena on, että YEL-työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.

Lakia piti tarkentaa, koska yhä useammin yrittäjän työtulo ei vastaa hänen työpanoksensa todellista arvoa: monella yrittäjällä työtulo on matalampi kuin nykylaki edellyttää. Tämä aiheuttaa sen, että yrittäjän sosiaali- ja eläketurva jää pieneksi ja jälkeen muista väestöryhmistä. Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan alivakuuttaminen on yleistynyt erityisesti lähivuosina.

Lähde: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Työeläkevakuutusyhtiö Ilo.

Päivitetty 13.12. kello 13: Lisätty tieto summista, joilla työtuloa voidaan tarkistaa ylöspäin.

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi